Персональна сторінка Коваліва Олександера Івановича
Головна Статті Журнали Засади національної політики
Засади національної політики PDF Друкувати Електронна адреса
Статті - Журнали
Написав Oleksander Kovaliv   
Четвер, 08 січня 2009 16:02
Головна стаття
Засади національної політики
Page #
Page #
Page #
Всі сторінки
При цьому надати Міністерству аграрної політики України всі необхідні повноваження стосовно земель сільськогосподарського призначення, зокрема щодо:
 • формування і реалізації державної політики у галузі земельних відносин;
 • координації робіт з проведення земельної реформи;
 • розроблення та реалізації загальнодержавних і регіональних програм з використання та охорони земель, особливо збереження та відтворення родючості ґрунтів;
 • здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною ґрунтів;
 • ведення окремих складових державного земельного кадастру;
 • участі у розвитку та здійсненні заходів щодо ринку земель;
 • вирішення інших питань у галузі земельних відносин.

Скоординувати діяльність Державного підприємства і його регіональних інститутів землеустрою, Українського інституту аерофотогеодезичних вишукувань, Державного технологічного центру охорони родючості ґрунтів і його регіональних підрозділів та інших підприємств, фондів і проектів, як головних наукових і виробничих виконавців комплексу робіт з проведення земельної реформи, врегулювання земельних відносин та охорони і підвищення родючості ґрунтів в сільській місцевості.

Необхідно також визнати Державний департамент по земельних ресурсах Міністерства аграрної політики України єдиним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин стосовно земель сільськогосподарського призначення, лісового та водного фондів. А роботи з проведення землеустрою на національному і регіональних рівнях, сільських територій, землеволодінь та землекористувань визнати першочерговими в системі заходів з подальшого здійснення (виправлення) земельної реформи.


Очікувані результати від впровадження пропонованої комплексної національної регуляторної політики
 • Взаємоповага і реальні стосунки між органами влади та всіма власниками і користувачами землі та її природних ресурсів.
 • Відродження почуттів власної гідності, довіри до власних сил, безпосередня участь кожного громадянина в реалізації (самореалізації) державної регуляторної політики України, одержання реальних доходів від частки в “основному національному багатстві”.
 • Додаткове введення в економіку України капіталу, внаслідок пропонованих заходів, щорічно на загальну суму 30—50 млрд. грн.
 • Поступове звільнення Державного бюджету від прямого фінансування галузей виробництва, які використовують землю та її природні ресурси, і запровадження нових механізмів державної підтримки та стимулювання приватної ініціативи, розвитку і зростання.
 • Виправлення допущених неузгоджень і помилок земельної та аграрної реформ. Усунення наявних проблем і протиріч, в тому числі щодо використання і охорони землі та її природних ресурсів.
 • Передбачається, що реалізація заходів через пропонований державний інститут дозволить через два-три роки після його створення і функціонування подвоїти Державний бюджет України.
 • Гарантування цілісності території України, реалізація конституційних прав громадян, продовольчої безпеки та інших завдань національної безпеки тощо.

Ресурси, необхідні для реалізації всіх заходів Основних засад
Необхідна воля Президента України та Верховної Ради України на реалізацію пропонованого. Кошти залучаються лише в межах, визначених Державним бюджетом України на інші цілі в даних галузях, а також залучених із тіньової економіки в Україні.

Ризики внаслідок прийняття та реалізації пропонованого
З’являться ризики лише для опонентів розбудови сильної правової держави і реальні перешкоди для псевдо-реформаторів і псевдо-політиків щодо можливого негативного впливу на нову владу, яка реалізовуватиме пропоновані засади, а також унеможливлення гальмувань і надуманих перекручень в процесі реалізації програми Президента України тощо.
 


Останнє оновлення на Неділя, 06 листопада 2011 21:22
 
© 2024 kovaliv.kiev.ua. Всі права захищено.
© 2008 Копіювання тексту без вказання лінку на орігінал - заборенено!