Персональна сторінка Коваліва Олександера Івановича
Головна Статті Журнали Засади національної політики
Засади національної політики PDF Друкувати Електронна адреса
Статті - Журнали
Написав Oleksander Kovaliv   
Четвер, 08 січня 2009 16:02
Головна стаття
Засади національної політики
Page #
Page #
Page #
Всі сторінки

II Рента — це частина прибутку, яка надходить власнику ділянки внаслідок особистого використання чи передачі її в оренду. Величина цієї ренти не може бути нижче ставки банківського відсотка від реальної вартості ділянки.

III Рента — це частина прибутку, яка утворюється за додатково вкладену працю як додаткова винагорода за господарське ставлення до землі та її природних ресурсів. Ця частка прибутку повністю залишається користувачам таких ресурсів і оподаткуванню не підлягає.

IV Рента — це частина прибутку, яка утворюється в результаті монопольних дій. У нашому випадку ці питання регулюються на державному рівні і є виключним пріоритетом держави (через розумну і узгоджену політику держави стосовно квотування, митних, акцизних та інших зборів). Такі дії спрямовані на раціональне і ефективне використання землі та її природних ресурсів, розвиток вітчизняної видобувної, виробничої, заготівельної, переробної, торгівельної та іншої діяльності на стимулювання попередніх рент і регулюються відповідним законодавством.

Усі чотири ренти є взаємопов'язаними між собою та всіма учасниками, які використовують і споживають природні ресурси, та державою. Механізми визначення і функціонування їх мають бути основними і складовими при формуванні та генеруванні суспільно-економічних процесів і реалізації нової програми національної безпеки і оборони.

Таке природокористування повинно бути платним для всіх, і мають діяти прозорі механізми одержання прибутків, а також вільні комерційні відносини при безпосередній участі держави.


Визначення та впорядкування системи державних інститутів як інструментів і засобів із реалізації відповідних Програм і конкретних заходів

Для реалізації Основних засад та відповідних Програм і конкретних заходів необхідно якнайшвидше (в комплексі з іншими заходами) провести впорядкування системи існуючих державних інститутів, які мають відношення до питань землі та її природних ресурсів, а не просто реорганізувати (розтягнути) чи перепідпорядкувати і перейменувати Держкомзем України.

Указом Президента України “Про реалізацію стратегічних національних інтересів у сферах земельних відносин та природокористування”, в першу чергу, утворити запропонований нами Національний Банк (краще Національну КОМОРУ, або СКАРБНИЦЮ) землі та її природних ресурсів (можна — Національний земельний банк) з відповідними регіональними та місцевими підрозділами як центральний орган виконавчої влади, підконтрольний та підзвітний Президенту України (краще — РНБО, як виняток — Кабінету Міністрів України). Даний орган утворюється в межах існуючої штатної чисельності, в тому числі на базі Департаменту геодезії, картографії і кадастру та Управління державного контролю природокористування Мінприроди України (Держкомприродресурсів України), Центру державного земельного кадастру та частини Держземінспекції Держкомзему України, мережі БТІ Держжитлокомунгоспу України, Державного підприємства “Інформюст” Мін’юсту України та окремих структурних підрозділів інших органів виконавчої влади.

Така національна установа має:
- здійснювати державну реєстрацію земельних ділянок і нерухомого майна, пов’язаного з ними, та прав власності на них (єдина державна реєстраційна система), а також від імені держави забезпечувати і гарантувати права власності;
- формувати спеціальний банк даних про землю та її природні ресурси, створюючи геоінформаційні системи;
- координувати та контролювати стан забезпечення використання й охорони землі та її природних ресурсів в частині національних інтересів;
- здійснювати надходження та опрацювання необхідної інформації, її збереження, конфіденційність та використання в національних інтересах, а також в інтересах фізичних і юридичних осіб;
- володіти, користуватися і розпоряджатися надходженнями, в тому числі від I-ої ренти (вартісним еквівалентом основного національного багатства), як складовим економічним механізмом реалізації нової стратегічної національної політики природоохоронних та економічних відносин;
- реалізувати державну політику роздержавлення земель та утвердження відносин власності (виправляючи помилки) на користь громадян України;
- забезпечувати здійснення перших трансакцій із земельними ділянками сільськогосподарського призначення, що передані безкоштовно в приватну власність, і тими, що належать до державної і комунальної власності, тощо.
Пропонований Банк, на відміну від інших банків, повинен мати свій Бюджет (Бюджет Банку та складовий Рентний банк) і виконувати багатоцільові функції та завдання, непритаманні Національному банку України, Державному Бюджету України та комерційним банкам. Особлива увага приділятиметься I-ій ренті, яка є основним виразником національних інтересів і диференціюється з іншими рентами, а також повноцінному фінансуванню відповідних Програм і заходів, розроблених в розвиток цієї Концепції.
Бюджет Банку повинен виконувати такі найважливіші завдання:
— забезпечувати реалізацію Національної Концепції та повноцінне фінансування відповідних Програм і заходів, розроблених в розвиток її на рівні держави і в розрізі адміністративно-територіального устрою України;
— виконувати роль інноваційного та інвестиційного фондів для учасників (земле- і природокористувачів), які активно реалізують відповідні Програми;
— здійснювати довгострокове, в тому числі іпотечне, кредитування лише учасників реалізації національної політики раціонального природокористування;
— забезпечувати економічне стимулювання ефективного використання і охорони землі та її природних ресурсів з точки зору національних інтересів;
— виконувати інші функції.
Функціонування пропонованої установи також відіграватиме роль основного генератора і стимулятора формування Державного та місцевих бюджетів та поповнювача золотовалютних запасів держави.

Лише вирішивши перше, необхідно:

  1. Підпорядкувати частину Держземінспекції (здійснення контролю за екологічним станом земель) Держкомзему України Міністерству охорони навколишнього природного середовища України, а також на базі частини підрозділів Мінприроди, Держкомводгоспу України та Держкомлісгоспу України, які намагалися здійснювати державний та відомчий контроль за використанням і охороною відповідних природних ресурсів та інших, утворити в структурі Мінприроди України Державну інспекцію з охорони природних ресурсів, переглянувши зміст та повноваження цього органу.
  2. Впорядкувати регіональні підрозділи органів земельних ресурсів, підпорядкувавши їх виконавчим органам сільських, селищних та міських рад народних депутатів без дублювання повноважень вказаних вище, розгорнувши реальне самоврядування.
  3. З метою забезпечення реалізації Державної земельної політики щодо земель сільськогосподарського призначення, водного і лісового фондів, гармонійного врегулювання допущених помилок при реформуванні відносин власності в аграрному секторі економіки, проведення комплексного землеустрою та перспективного розвитку сільських територій, екологізації сільськогосподарського виробництва, раціонального використання та охорони, збереження і підвищення родючості ґрунтів, а також здійснення ринкових земельних відносин перетворити Держкомзем України (всі інші підрозділи, включаючи Держземінспекції) в Державний департамент по земельних ресурсах як урядовий орган, підпорядкувавши його, а також Державне підприємство “Головний науково-дослідний та проектний інститут землеустрою” і регіональні інститути — Міністерству аграрної політики України.

Останнє оновлення на Неділя, 06 листопада 2011 21:22
 
© 2024 kovaliv.kiev.ua. Всі права захищено.
© 2008 Копіювання тексту без вказання лінку на орігінал - заборенено!